EFOP-1.3.5-16-2016-00256 - Híd a határonA pályázat adatai:

A kedvezményezett neve: NAGYATÁDI ERDÉLYI KÖR
A projekt címe: Híd a határon – 2016
A szerződött támogatás összege: 24 966 724 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2017.04.03. - 2020.04.03.
Projekt teljes azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00256

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

Pályázatunk tevékenységei többek között a helyi igényeken és szükségleteken alapuló közösségfejlesztés,
szabadidős tevékenységek biztosítása, társadalmi integráció elősegítése szerepel, 36 hónapidőtartamra tervezve.
A tevékenységek egymásra épülését az elkészült cselekvési ütemterv biztosítja. Közvetlen célcsoportunk egyrészt a településen és környékén
élő 14-25 év közötti fiatalok, velük a legfontosabb feladatunk a közösségbe szervezésük, társadalmi életre nevelésük,egészséges életmódra és életszemléletre tanításuk azáltal, hogy aktív és tudatos cselekvésre lehetőséget nyújtó szabadidő eltöltési alternatívákat kínálunk számukra.
Másik kiemelt közvetlen célcsoportunk a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiket további célirányos programokkal érünk el.
Tevékenységeinkkel illeszkedünk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, az EU2020 és az NRP-ben rögzített célokhoz, az EFOP-ban nevesített 1.B egyedi célkitűzéshez, hozzájárulunk a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott „a 18 és 26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig” cél eléréséhez. Illeszkedve az Idősügyi Nemzeti Stratégiához erősítjük a generációk közötti együttműködést.
Vállaljuk a projekt tervezés és megvalósítás során a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartását, esélyegyenlőségi képzést tartunk.
A megvalósítás során is szem előtt tartjuk az esélyegyenlőséget. Minden alkalom ingyenes lesz, így a szegényebb lakosok számára is elérhető,
szakmai programunk minden korosztály számára tartalmaz programot a kicsi gyermekektől az idősekig. Az önkormányzat és együttműködő partnerek tevékenységi köréhez
is jól kapcsolódnak a tervezett programok. A programok költségeinek reális tervezése, valamint a pályázati felhívás piaci ár igazolása kapcsán árajánlatokat kértünk
be az igénybevett szolgáltatások tekintetében, illetve beszerezni kívánt eszközök áraira vonatkozóan piackutatást végeztünk. Programunk célja és rövidtávon várt hatása,
hogy a helyi és környékbeli lakosság tagjaiból valódi, működő kisközösségek alakulnak ki, akik közösségük aktív tagjaivá válnak, aktívan közreműködnek a helyi közösségi programokban,
önkéntes tevékenységekben, bekapcsolódnak a település fejlesztési tevékenységébe, képesek konstruktív javaslatokkal élni. Hosszútávon képesek megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót.
A résztvevők életvitelük alakításában tudatosabbak lesznek, fejlődnek kommunikációs-, kooperációs-, konfliktuskezelési képességeik.
Bízunk benne, hogy hosszabb távon a bevont személyek jó példája,közösségszervező tevékenysége kiterjed családtagjaikra, kortársaikra,
ezáltal szélesebb körben tudjuk előmozdítani a lakosság társadalmi aktivitását, fejleszteni szociális érzékenységét, egészségtudatos életmódját.
Az így kialakuló közösségek a későbbiekben önállóvá válnak, és„csupán”a közösségi élmény és egymás támogatása iránti igény alapján működnek tovább,
a projekt lezárása után is rendszeresen találkoznak és fennmaradnak. Különösen igaz ez a kialakuló, önkéntes-segítésen alapuló szívességbankra és szívességcsere rendszerre,
mely fenntartásához anyagi, pénzügyi forrást nem igényel. Az eredmények fenntartásához,
további hasznosulásához hozzájárul, hogy a rendszeres találkozások által létrejövő kisközösségek tagjai a megtartott program témájához kapcsolódóan vásárolt anyagokat
(munkafüzetet, kiadványt) megkapják, így lehetőségük van azokat a későbbiekben újra elővenni, át- és továbbgondolni, alkalmazni, környezetükben továbbadni.